Tavoitteitamme Lempäälässä


Kuntapäättäjät ratkaisevat palvelujen saatavuuden ohella sen, millaisella asenteella ihmisten toiveisiinsa ja tarpeisiinsa vastataan arjessa. Vaaleissa jokaisella on arvokas oikeus valita!


Luotettavat lapsiystävälliset palvelut


Lähikouluja kehitetään koko kunnassa ja jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen koulupäivään ja -matkaan

Lääkäriin pitää päästä sujuvasti ja iltaisinkin

Perheiden ja lasten tuki alkaa neuvolasta jatkuen läpi päivähoidon ja kouluvuosien

Varmistetaan perheiden  valinnanvapaus hoitomuodon ja –paikan osalta koko kunnassa myös palvelusetelin avulla.

Apua pitää saada kotiin myös omaishoitajille ja turvallinen hoivapaikka, kun sen tarve tulee.  

Toimiva kunta


Opitaan korona-ajasta!  Otetaan esteetön etäosallistuminen fyysisten kokousten, yleisö- ja asukastilaisuuksien vakikäytännöksi

Liikennebiokaasun jakelupisteet saatava Lempoisiin ja Marjamäkeen

Sääksjärvelle on saatava tasokas lähijunaseisake

Moottoritien varteen uusia yritysalueita

Edistämme Ideaparkin alueen elinvoimaa

Kanavan ja sataman alueita on kehitettävä viihtyisiksi

Vireä yhteisö


Päätöksenteko on avointa ja  kuntalaisia kuunnellaan 

Yhdistysten ja kunnan kumppanuutta mm. liikunnan harrastamisessa on vahvistettava

Lasten ja nuorten harrastuksiin ohjaajatukea kerhotoimintaan

Ikäihmisten ja vammaisten kerhotoimintaa tuetaan

Urheilutapahtumat ovat kuntalaisten ja kunnan etu. Edistämme niiden saamista Lempäälään

Vihreä ympäristö


Lisätään omakoti- ja rivitalotontteja kysyntää vastaavasti ja  lähiluonto säilyttäen

Kylät tarjoavat asumisen vaihtoehdon, jota toteutetaan mm. kyläkaavoilla ja joustavalla lupapolitiikalla.  Kyläkoulut kehittyvät elinvoimaisina

Käytämme vastuullisesti tuotettua lähiruokaa ja uusiutuvia kotimaisia energianlähteitä

Kunnan metsät on luokiteltava puistometsiksi, talousmetsiksi ja säästömetsiksi, ja jokaisella kategorialle omat metsänkäsittelysääntönsä

Comments are closed.