Maikki Hämäläinen-Ylikahri: Hei haloo 0,7


Otsake viittaa tietenkin hoitajamitoituskysymykseen vanhusten ympärivuorokautista hoitoa antavissa  hoitolaitoksissa. Toivon kirjoitukseni kautta saavuttavani mahdollisimman monta päättäjää.

Henkilöstökysymystä ratkaistaessa pitäisi ensimmäisenä katsoa mitä ympärivuorokautisen hoidon kautta halutaan vanhuksille tarjota? Halutaanko säilyttävää, perushoidon tarjoavaa laitoshoitoa vai halutaanko ymmärtää laitoshoidon kautta tuettavan monisairaan ihmisen oman elämän jatkumista niiden ehjien ja terveiden voimavarojen mukaan joita vanhuksella vielä jäljellä on.

Nämä kaksi erilaista tavoitetta vaativat erilaiset henkilöstörakenteet. Mielestäni pitäisikin puhua,  0,7 suhdeluvusta keskusteltaessa,  kokonaisvaltaisesta hoito- ja auttamistyöhön osallistuvan henkilöstön mitoituksesta ei siis vain hoitajamitoituksesta.

Mitoituksen eli henkilöstömäärän sisällä pitäisi sitten ratkaista työnjako hoito- ja palvelutoimenkuvien jakaantumisesta. Luin juuri lähihoitajien ammattiyhdistyshenkilön lausuntoa missä hän kritisoi alalle tulemisen halukkuutta, koska siellä lähihoitajat joutuvat likaa jakamaan ruokaa, osallistumaan siivoukseen ym.  Jos tavoitteena on elämää sallivan palvelutyön tavoite, se vaatii hoitotyön osaavia  mutta  myös vanhuksen  elämän omia toimintoja tukevia työntekijöitä. Jos nämä asiat eivät mahdu lähihoitajan toimenkuvaan on tehtävä muunlaisia toimenkuvaratkaisuja!

Vanhusten laitoksien huoneet ovat samalla heidän kotejaan eivät vain hoitopaikkoja ja kotikäsitteeseen kuuluu elämän kokonaisuus, ei siellä selvitä pelkästään verenpaineen mittauksella ja pillerien jaolla. Olen samaa mieltä, että on turhaa teettää lähihoitajalla siivouksia ym, mutta tällöin kysymys pitää ottaa huomioon henkilöstörakenteissa ja mitoituksessa. Tulemme toimeen pienemmällä hoitajamitoituksella, mutta se vaatii rinnalleen esimerkiksi hoitoapulaisten mitoituksen, jolloin työnkuvat voidaan jakaa peruskoulutuksen mukaisesti hoito- ja palvelutöihin.

Pelkään, että keskustelun jämähtäessä 0,7 lukuun työn sisältökeskustelu unohtuu ja se on kuitenkin asian ydin.

Pahoittelen, että kodinhoitajien koulutus aikanaan lakkautettiin. Siinä oli ammattiryhmä, joka teki  juuri sitä työtä mitä vanhukset tarvitsevat ja kaipaavat. Koulutuksen sisältöä olisi toki pitänyt muokata aikaan sopivaksi: kodinhoidon osuutta vähentää ja tilalle nostaa tietty osa perushoitoon valmiuksia antavaa koulutusta. Siinä olisi ollut kokonaisvaltaista vanhustyötä tekevän työntekijän toimenkuvaan sopiva koulutus, jolloin myös mitoituksesta olisi voitu keskustella 0,7 pohjalta.

Muistaa tulee, että ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oleva ihminen on ihminen raihnaisuudesta huolimattaa ajatuksineen, tunteineen ja tarpeineen. Hän ei ole vain potilas, joka tarvitsee ajallaan lääkkeet, pesun ja vatsan toimituksen.

Pelkään, että vanhuspalveluiden laatu ei parane vaan viimeksi sanottu vain korostuu, jos henkilöstökysymyksessä painotetaan 0,7 hoitajamitoitusta työnkuvien jäädessä entisenlaisiksi. Pitää uskaltaa puhua henkilöstömitoituksesta.

Maikki Hämäläinen – Ylikahri 

vanhustyön johtaja (emerita)Comments are closed.

  • Seuraa ja tykkää!