Ikäihmisten vakavia viestejä

Vaalit on käyty ja vanhusten asiatkin varmaan jälleen kerran painuvat vähemmälle huolelle ja puheelle!

Lempäälän Keskustan sydämenasiana on myös ikäihmisten ja ikääntyneiden eli vanhusten asiat. Se on välittämistä ja huolenpitoa niiden käytettävissä olevien päättäjäpaikkojen kautta joilla vaikutamme.

Meillä on kunnissa seniorineuvostot, jotka edustavat ikäihmisiä ja ovat heidän äänitorvensa. Tällä hetkellä Lempäälässä toimii erittäin aktiivinen joukko. Seniorineuvostossa istuu paitsi eläkeläisjärjestöjen edustajat myös eri sektoreiden ikäihmisten parissa toimijoita: SPR, seurakunta, muistiyhdistys, omaishoitajien yhdistys, vertaisohjaajat jne. Seniorineuvosto järjestää avoimien ovien tilaisuuksia eli on luonut suoran keskustelukanavan kuntamme ikäihmisten kanssa. Kuntapoliitikkojen kannattaisi keskustella neuvoston jäsenten kanssa.

Viimeisimmässä avoimien ovien tilaisuudessa nousivat suurena huolena ikäihmisiltä seuraavat asiat:

1.Digiasiat

Osanottajat toivat esille digiaikaan siirtymisen vaikeuden monen ikäihmisen elämässä.

Ongelmia on perusasioissa: koneen käyttö hiiren käytöstä alkaen, mitä ovat käyttäjätunnukset ja salasanat ja miten ne luodaan. Ohjelmien käyttö, miten etsitään terveydenhuollon asioita netistä, yleensäkin eri palveluiden hakeminen internetistä. Miten toimitaan pankkiasioissa, veroasioissa, miten hoidetaan kotitalousvähennysasiat  jne.

Tässä on kyse perusasioiden oppimisesta.

Keskustelimme seniorineuvoston ja eläkeläisjärjestöjen kunnalle tekemästä aloitteesta, jossa on esitetty ko. toiveet ja hahmotettu myös toimintamallia. Asia saatu kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan sivistyksen palvelualueelle toteutettavaksi v. 2019 aikana.

Todettiin, että asiaa pitää aktiivisesti seurata. Kerrottiin, että alkavassa seniorineuvoston kokouksessa käsitellään kunnassa virinneitä suunnitelmia ko. asian hoitamiseksi.

2. Pankkiasiat

Suurena huolena läsnäolijat nostivat esiin pankkipalveluiden katoamisen.

Todettiin, että moni ikäihminen haluaa asioida pankkikonttoreissa vanhaan tapaan. Pankit ovat kuitenkin supistaneet aukioloaikojaan ja palvelut ovat muutenkin supistuneet. Palveluaikoja voi olla vain muutama kerta viikossa.

Tämä tuottaa vaikeuksia liikkumisyhteyksien puuttumisen takia; liikenneyhteydet eivät kohtaa pankkien aukioloaikoja! Jonotusajat myös venyvät. Esimerkkinä kerrottiin jopa 3h odotuksesta  pankissa, missä ei edes ollut istuimia.

Ensimmäinen kohta (digiasiat) saadaan, jos niin halutaan ja ymmärretään, kuntoon kunnan sisällä. Toinen asia (pankkiasiat) on niin iso, että se vaatii laajemmat toimijatahot. Keskusteluissa esitettiin jopa pankkikapinaa, jolloin ikäihmisten säästöt ja omaisuudet keskitetään sellaiseen pankkikonserniin, jonka kanssa on saatu aikaan sopimus ikäihmisten luukkupalveluista.

Maikki Hämäläinen – Ylikahri

Comments are closed.

  • Seuraa ja tykkää!

    Facebook
    Facebook