Visiomme Lempäälästä – Vaaliohjelma 2017

Lempäälän Keskusta linjasi näkemystään kotikunnan kehittämisestä hyväksyessään vaaliohjelmansa 2017 kunnallisvaaleihin syyskokouksessaan 29.11.2016.

Keskustaväen valitsema linja perustuu yhdessä tekemiseen ja ihmisten asettamiseen päätöksenteon keskiöön. Kokouksessa keskusteltiin Lempäälän kehityksestä osana kasvavaa kaupunkiseutua ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomista muutoksista kunnan toimintaan. Vaikka kunnan keskeisiä tehtäviä siirtyy maakunnalle, pääosa lähipalveluista on edelleen Lempäälän itsensä järjestämiä kouluista ja päivähoidosta kulkuväylien ylläpitoon ja liikuntapaikkoihin. Oma kunta huolehtii edelleen Lempääläisten arjen sujuvuudesta ja turvallisuudesta monin tavoin.

Keskusta näkee muutoksen mahdollisuutena, joka ei vähennä kotikunnan merkitystä, mutta lisää mm. kuntatalouden ennustettavuutta muutosvaiheen jälkeen. Uudistuksen jälkeen Keskustan mielestä kunnan toiminnan keskiössä on laaja-alaisesti sivistys, joka on elinvoimaisen ja hyvinvoivan kunnan kulmakivi. Vapaa sivistystyö, yhdistys-, harrastus- ja kulttuuritoiminta ovat yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden peruspilareita, joita keskusta tahtoo vahvistaa.

Keskustan Lempäälässä ihmisillä on vapaus valita elämäntapansa sekä asuinmuotonsa ja oikeus kokea itsensä hyväksytyksi yhteisömme jäseneksi. Lempäälässä luontaiset mahdollisuudet yhdistää maaseudun ja kaupungistumisen keskeiset vahvuudet ovat erinomaiset. Molempien kehitys tukee toisiaan ja monipuolistaa väestörakennetta sekä elinkeinojen kirjoa. Kokousväki kantoi huolta myös kylien kehityksen ja kasvun turvaamisesta osana perinteisen monimuotoista Lempäälää taajamien ympärillä.

Heikommista tulee jatkossakin pitää Keskustaväen mielestä huolta ja yhdessä toimien varmistaa, että kunnassamme tuotetaan jatkossakin laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille väestöryhmille. Kokonaisuutena niistä muodostuu jatkossa myös erittäin merkittävä ulkoinen työllistäjä ja elinvoiman lähde kotikunnallemme, kunhan pidämme huolta vetovoimaisuudestamme elinkeinonharjoittamisen paikkana.

Lempäälän Keskustan kunnallisvaaliohjelman löydät kokonaisuudessaan omalta sivultaan.

 

 

Vastaa

  • Seuraa ja tykkää!

    Facebook
    Facebook