Lehtomäki: Väestökehitys haastaa investoinnit

Lempäälän kuntastrategiassa tavoitteena on ollut 2 %:n vuosittainen väestömäärän kasvu. Yleisesti on ajateltu, että nimenomaan lapsiperheet muuttaisivat Lempäälään. Alla olevasta taulukosta selviää, että strategian mukainen väestön kasvu ei ole toteutunut vuosien 2013 – 2018 välisenä viisivuotisjaksona Lempäälän väkiluku kasvoi 1377 henkeä, mikä on yhteensä 6,3% eli keskimäärin 1,3% vuodessa. Väestön kasvun painopiste on ikääntyvässä väestössä, noin puolet koko kasvusta johtuu 65 vuotta täyttäneiden määrän lisääntymisestä.

Ikäihmisten määrän kasvu aiheuttaa palvelujen lisäämisen tarvetta terveys- ja vanhuspalveluissa. Lempäälän kunnan tulisi sen vuoksi satsata terveyskeskuksen ja kotihoidon resursseihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kotihoidossa pitäisi pystyä luomaan ympärivuorokautisia palveluja, jotta huonokuntoiset ihmiset kokisivat olonsa turvalliseksi kotona ja voitaisiin vähentää esim. palveluasumisen tarvetta.

Väestö 31.12. 5-vuotisikäryhmittäin (Sotkanet)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos
0 – 4-v 1822 1782 1747 1655 1583 1501 -321
5 – 9-v 1842 1929 1966 2000 1988 1988 146
10 -14-v 1533 1573 1635 1724 1794 1889 356 181
15 – 19-v 1387 1388 1413 1441 1447 1472 85
20 – 24-v 836 852 877 851 844 812 -24 61
25 – 29-v 1013 999 996 1031 1025 1049 36
30 – 34-v 1507 1541 1502 1468 1443 1409 -98
35 – 39-v 1754 1791 1825 1800 1760 1809 55
40 – 44-v 1611 1623 1660 1727 1770 1831 220
45 – 49-v 1518 1544 1594 1575 1574 1593 75 288
50 – 54-v 1422 1454 1434 1465 1470 1480 58
55 – 59-v 1206 1232 1252 1292 1314 1380 174
60 – 64-v 1270 1271 1248 1233 1214 1194 -76 156
65 – 69-v 1138 1197 1264 1239 1242 1244 106
70 – 74-v 726 747 782 849 968 1085 359
75 – 79-v 515 550 580 620 601 668 153 618
80 – 84-v 384 406 400 388 401 399 15
85 – 89-v 247 244 239 268 267 266 19
yli 89-v 100 112 125 122 137 139 39 73
Yhteensä 21831 22235 22539 22748 22842 23208 1377

Erityisesti pienten lasten määrän kehitys on kääntynyt laskuun toisaalta syntyvyyden laskun ja lapsiperhemuuton vähenemisen vuoksi.

2014
2015
2016
2017
2018
Nyt
2025
2030
0-vuotiaat.
311
289
264
262
245
1-vuotiaat
345
330
306
275
283
2-vuotiaat
351
365
339
313
284
3-vuotiaat
390
362
376
352
332
13-15 v
4-vuotiaat.
385
401
370
381
357
973
5-vuotiaat
393
396
405
381
395
1-6 v
7-12 v
6-vuotiaat
401
400
403
407
392
2043
2043
7-vuotiaat
388
395
392
403
396
8-vuotiaat
380
394
402
396
410
13-15 v
9-vuotiaat
367
381
398
401
395
1201
10-vuotiaat
328
370
388
398
401
11-vuotiaat
318
332
373
388
399
7-12 v
12-vuotiaat
322
313
328
373
386
2387
13-vuotiaat
298
323
312
323
383
14-vuotiaat
307
297
323
312
320
13-15 v
15-vuotiaat
298
305
299
320
311
1014

Vuoden vaihteessa 2018 – 2019 (Nyt) päivähoitoikäisiä eli 1 – 6 vuotiaita lapsia oli 2043, kun heitä oli ollut vuonna 2014 2265 eli reilut 200 enemmän. Vastaavasti alaluokkaikäisiä (7 – 12 v) oli 2387/2103 ja yläluokkaikäisiä (13 – 15 v) oli 1014/903. Eli sekä ala- että yläluokkalaisten määrä on jonkin verran kasvanut. Näihin kasvuihin perustuen Lempäälässä on päätetty rakentaa uusi yläkoulu.

Kun päätös isosta investoinnista (noin 15 milj.€) tehtiin, olisi tilannetta pitänyt tarkastella pidemmällä aikajänteellä. Pienten lasten määrän väheneminen heijastuu yläluokkaikäisten määrään varsin nopeasti. Tämän ikäluokan koko kasvaa vuoteen 2025 vajaalla 200:lla, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Vuonna 2030 yläkouluikäisiä on 973 eli hiukan vähemmän kuin nyt.

Lempäälän kunnan talous ei ole investointien ja käyttötalousmenojen (leasingit ja vuokrat) kasvun vuoksi terveellä uralla. Yläkouluinvestointi tulee tätä ahdinkoa lisäämään. Kunnan täytyisi pystyä houkuttelemaan uusia veronmaksajia talouden taakkaa jakamaan kaavoittamalla kerrostalotontteja palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan. Mikäli sote toteutuu maakuntamallilla, taakka ikäihmisten palveluista siirtyy pois kunnalta. Näin ollen kannattaisi houkutella nimenomaan eläkeläisiä hyvillä palveluilla. Ilmainen kuntosalikäyttöoikeus on hyvä etu. Ulkoilureitistöissä tulisi myös ikäihmiset huomioida, ei kovin mäkisiä lenkkeily- tai hiihtoreittejä.

Erkki Lehtomäki – tarkastuslautakunnan jäsen

Comments are closed.

  • Seuraa ja tykkää!