Käsitteet selviksi päätöksentekoa varten

Olen törmännyt asiaan, joka on ollut itselleni yllätys!

Puhumme sekaisin ja päällekkäin Vanhuspalveluista ja Ikäihmisten palveluista ikään kuin ne olisivat yksi ja sama asia. Ovatko nämä siis sama asia?   Eivät ole.

Ihmisen elinkaari jaetaan neljään osaan; 1. lapsuus ja nuoruus, 2. aikuisuus,  3. 60+ /  seniori- eli ikäihmisten kausi sekä 4.  vanhuus.

Senioriajan ja vanhuuden rajana ei ole ikä vaan palvelutarve. Vanhuuden aikaan siirrytään silloin kun on todettu palveluntarve ja aloitettu palvelusuunnitelma eli siirrytään suunniteltujen ja seurattavien  palvelujen käyttöön eli Vanhuspalveluihin.

Ikäihmisten aika, jota kutsutaan myös 60+ ajaksi,  alkaa siitä kun siirrytään eläkkeelle elämään ja olemaan omien harrastusten ja mieltymysten aikaa. Tämä elämänajanjakso tarvitsee jossain vaiheessa  tuekseen ikäihmisten hyvinvointipalveluja; liikuntaa, kerhoja, retkiä, matkoja, kulttuuria jne. Mutta myös kuljetustukea, ohjattuja liikuntaryhmiä, vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä, tuettuja tapaamismahdollisuuksia.

Puhutaan siis kahdesta erilaisesta tarvemaailmasta: elinkaaren 3. ja 4. vaiheista.

Puhuessani Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden sijoittamisesta Sivistyksen palvelualueen alaisuuteen, missä ovat Nuorten- sekä liikuntapalvelut, puhun siis uuden palvelukokonaisuuden luomisesta en vanhuspalveluiden siirtämisestä Sivistyksen palvelualueelle.

Uuden käsitteen luominen; Ikäihmisten hyvinvointipalvelut,  on tärkeä ja tärkeämmäksi tulee kun siirrytään maakuntahallintoon Tässä tilanteessa on tärkeää, että jossain kunnan hallintokunnassa on  koordinoidusti näkyvänä  Ikäihmisten asiat. Se on siksikin tärkeää, että saadaan lukuja ja mittareita, joiden kautta keskustellaan esiin nousevista palvelutarpeista maakunnan kanssa. Nämä mittarit pitää luoda kunnan Hyvinvointikertomukseen.

Nyt käsitteet Vanhuspalvelut ja Ikäihmisten palvelut ovat sekaisin kuin puurot ja vellit ! Jopa kunnan kotisivuilla Hyvinvointipalveluiden alla on otsake: Ikäihmisten palvelut ja sitten esitellään vanhuspalveluita. Eikö otsakkeen pitäisi loogisuuden ja käsitteiden selkiinnyttämisen vuoksi olla Vanhuspalvelut otsake?

Meillä ikäihmisillä on oma foorumimme: seniorineuvosto, jonka tehtävänä on toimia ikäihmisten ja kunnan päätöksenteko-organisaation välillä viestittäjänä, välittäjänä, puhujana.  Seniorineuvosto on lähettänyt  sekä kunnanhallitukselle että sivistyslautakunnalle esityksen siitä, että Ikäihmisten hyvinvointipalvelut sijoitetaan näkyväksi osaksi uudessa Sivistyksen organisaatiossa.

Tämän vuoksi on ollut tärkeää nostaa tikunsilmään tämä käsitekysymys; haluan varmistaa että päätöksenteossa ei nojauduta vääriin käsiteryppäisiin.

Maikki Hämäläinen – Ylikahri

vanhustyön johtaja (emerita)

sosiaalineuvos

seniorineuvoston jäsen

Comments are closed.

  • Seuraa ja tykkää!

    Facebook
    Facebook